Zgłoszenie ucznia na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2019/20

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcu informuje, że karty zgłoszenia ucznia na zajęcia świetlicowe należy składać wyłącznie w sekretariacie szkoły w dniu 2 września od godz. 9.00 do godz. 12.00.

Zasady pracy świetlicy reguluje Statut Szkoły – §31 do §35.

Wzór karty zgłoszenia oraz oświadczenie o zatrudnieniu rodziców można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej szkoły (zakładka ważne informacje – świetlica- karta zgłoszenia dziecka).

Dyrektor Szkoły