Zbiórka zużytych baterii, makulatury i plastikowych nakrętek

Co roku nasi uczniowie uświadamiani są, że czyste środowisko, w którym mieszkamy jest tylko jedno i należy o nie szczególnie dbać. Recykling i ponowne wykorzystanie pewnych rzeczy to jeden ze sposobów służących ochronie środowiska. Można zaoszczędzić wiele cennych surowców, które tworzą zasoby Ziemi.

Edukacja i czynny udział w działaniach związanych z recyklingiem ma na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że nie wolno wyrzucać do kosza zużytych baterii, które zawierają szkodliwe substancje. Dlatego zbieramy baterie i przekazujemy je do utylizacji. Bierzemy udział w konkursie „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” zorganizowanym przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Makulatura i plastikowe nakrętki w całości nadają się do ponownego przetworzenia i nie muszą trafiać na wysypiska śmieci. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji.