Zajęcia szachowe w Szkole Podstawowej w Malcu

20171004_142452W bieżącym roku szkolnym na dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej czeka wiele atrakcji. Jedną z nich są zajęcia szachowe, na których będziemy poznawać zasady gry od podstaw.


Z aktualnych obserwacji i badań wynika, że szachy mogą poprawić koncentrację uwagi, kształtować umiejętność analitycznego myślenia i pamięć. Ponadto, kształcą one gotowość do samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji z nich wynikających oraz sportową wolę walki. Takie stanowisko reprezentuje m.in. Parlament Europejski, który w specjalnym oświadczeniu przychylnie odnosi się do idei upowszechniania nauki gry w szachy poprzez wprowadzenie jej jako przedmiotu nauczania w szkole. W dokumencie powołano się na ogólnospołeczne walory królewskiej gry, wskazano również na wychowawczą wartość szachów, na ich możliwy pozytywny wpływ indywidualnie na każde dziecko.

B. Zbigniewicz