Wzór zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze

Zgłoszenie ucznia na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze