Wykaz podręczników

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które kupują uczniowie w roku szkolnym 2019/20

Klasa I:

- religia: podręcznik ”Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” (nowy) – ks. S. Łabendowicz; Wyd. Radom

Klasa II:

- religia: podręcznik ”Kochamy Pana Jezusa” (nowy) – ks. St. Łabendowicz; Wyd. Radom

Klasa III:

- religia: podręcznik „Przyjmujemy Pana Jezusa” (nowy) - ks. St. Łabendowicz; Wyd. Radom

Klasa V:

- religia: podręcznik „Wierzę w Boga”- ks. St. Łabendowicz; Wyd. Radom

j. niemiecki: podręcznik dla kl. V „Und so weiter neu 2” (Reforma 2017) oraz zeszyt ćwiczeń wersja rozszerzona - M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło; Wyd. PWN Wydawnictwo Szkolne.

Klasa VI:

- religia: podręcznik „Wierzę w Kościół” – ks. St. Łabendowicz; Wyd. Radom

- j. niemiecki: podręcznik dla kl. VI „Und so weiter“ (Reforma 2017) oraz zeszyt ćwiczeń wersja rozszerzona – M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło; Wyd. PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp. k.

Klasa VII:

- religia: podręcznik ,,Spotkanie ze Słowem” ks. S. Łabendowicz; Wyd. Radom

Klasa VIII:

- religia: podręcznik ,,Aby nie ustać w drodze” ks. S. Łabendowicz wyd. Radom