Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz oświadczenia

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.
Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu.