Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18

  • Urszula Brzazgacz,
  • Aleksandra Zątek.