Uczymy się udzielać pierwszej pomocy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOd naszych umiejętności zależy życie innych osób – to oczywistość, o której wielu zapomina. Jaki procent uczestników zajęć zapamięta kluczowe informacje i będzie umiało je wykorzystać w sytuacji realnego zagrożenia? W naszej szkole staramy się, aby dzieci już od najmłodszych lat oswajały się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym.


12 czerwca 2018 r. uczniowie z klasy I i III spotkali się z ratownikiem medycznym. Najpierw dowiedzieli się, na czym polega praca ratownika. Potem przypomniały sobie numery telefonów alarmowych i obserwowały, jak umiejętnie udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Następnie uczyły się, jak wezwać pomoc do osoby poszkodowanej i jak właściwie przeprowadzić rozmowę telefoniczną, aby pomoc dotarła na czas. Atrakcją dla uczniów był z pewnością aktywny udział w spotkaniu, podczas którego mogli nie tylko zadawać pytania, ale także sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej, układać ją w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej oraz kształcić praktyczne umiejętności wykonywania masażu serca na fantomie. Podczas zajęć uczniowie rozmawiali również na temat uszkodzeń skóry i uczyli się je opatrywać. Najpierw obserwowali, jak należy przykryć ranę opatrunkiem jałowym z gazy i przymocować go bandażem. Potem otrzymali bandaże i w parach ćwiczyli wykonanie opatrunku. Zajęcia były atrakcyjne! Dzieci doskonale poradziły sobie z zajęciami praktycznymi. Na takich spotkaniach dzieci uczą się przede wszystkim odpowiedzialności za siebie i innych.

Galeria dostępna tutaj