Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

20190516_095844 IMG_20190606_080222[1] IMG_20190606_081753[1]W tym roku w naszej szkole odbywały się spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Celem tych spotkań było poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów. W murach naszej szkoły gościliśmy Panią Marzenę Laszczak – lekarza weterynarii, Panią Magdalenę Wojtysiak-Krawczyk – fizjoterapeutę, Pana Jana Słowiaka – policjanta oraz pielęgniarkę i ratownika medycznego.


Zaproszeni goście starali się przybliżyć uczniom wykonywaną profesję. Podpowiadali, jakie trzeba mieć predyspozycje psychofizyczne i jak wygląda ścieżka edukacyjna, która daje uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Pokazywali sprzęt, który wykorzystują w swojej codziennej pracy.
Uczniowie z zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniach. Zadawali mnóstwo pytań. Goście podkreślali, że ważne jest to, aby w przyszłości uczniowie wybrali zawód, który będzie ich pasją. Już dzisiaj powinni odkrywać swoje umiejętności, zdolności, mocne i słabe strony, aby w przyszłości cieszyć się satysfakcją z wykonywanego zawodu.