Programy realizowane w roku 2012/13

1. Nazwa programu edukacyjnego: „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”

Organizator: Koncern Renault

Adresat: klasy I-VI.

Czas realizacji: rok szkolny 2012/2013.

Cele programu:  edukacja dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji.

Oczekiwane rezultaty:

  •  aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoich miejscowościach,
  •  wykształcenie  u dzieci prawidłowego i bezpiecznego zachowania się na drodze.

2. Nazwa programu edukacyjnego: „Zaadoptuj rzekę”

Organizator: Klub Gaja

Adresat: klasy I-VI.

Czas realizacji: marzec – czerwiec 2013.

Cele programu: zainteresowanie się rzeką lub innym akwenem w najbliższej okolicy i otoczenie go opieką, odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego.

Oczekiwane rezultaty:

  •  działania promujące oszczędzanie wody,
  •  zebranie jak najwięcej informacji o wybranym akwenie, jego położeniu, historii, legendy i opowieści,
  •  monitorowanie jakości wody rzeki, obserwowanie życia roślin i zwierząt wokół niej,
  •  wykorzystanie swojej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów ekologicznych,
  •  wyjaśnienie wpływu środowiska na zdrowie człowieka i człowieka na środowisko.

3. Nazwa programu edukacyjnego: „Ożywić pola”

Program aktywnej edukacji ekologicznej „Łowca Polskiego”

Adresat: klasy I-VI.

Czas realizacji: rok szkolny 2012/2013.

Cele  programu:  edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej, wzbogacanie różnorodności biologicznej, zaangażowanie w działania proekologiczne

Oczekiwane rezultaty:

  •  zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny leśnej i polnej,
  •  wciągnięcie uczniów do działań mogących poprawić sytuację kaczki (i innych gatunków ptaków wodno-błotnych), w tym m.in. do pielęgnacji oczek i cieków wodnych, do budowania pływających gniazd dla kaczek.