Programy realizowane w roku 2018/19

1. Nazwa programu edukacyjnego: „KinoSzkoła”
Organizator: Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych „KinoSzkoła”

Adresat: klasy I i II oraz IV-VIII.
Czas realizacji: rok szkolny 2018/19.
Cele programu: pomoc nauczycielom w pracy profilaktyczno – wychowawczej; wsparcie w kształtowaniu postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata; kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej.

Oczekiwane rezultaty:

  • uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;

  • kształcenie umiejętności dyskusji prowadzonych z uczniami;

  • podniesie zaangażowania uczniów w proces dydaktyczny poprzez łączenie nauki z rozrywką;

  • poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu terminologii filmoznawczej.

 

2. Nazwa programu edukacyjnego: „Lepsza Szkoła”
Projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Adresat: klasa IV-VIII.
Czas realizacji: rok szkolny 2018/19.
Cele programu: obiektywna ocena postępów uczniów, możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami województwa i całej Polski.

Oczekiwane rezultaty:

  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów,

  • monitorowanie postępów uczniów

 

3. Nazwa programu edukacyjnego: „Pamięć pokoleń”
Projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Adresat: klasy I i II oraz IV-VIII.
Czas realizacji: rok szkolny 2018/19.
Cele programu: edukacja patriotyczna i obywatelska młodego pokolenia, kształtowanie szacunku dla świadectw i miejsc pamięci, uwrażliwienie uczniów na obowiązek pamięci  o uczestnikach walk o wolność i niepodległość oraz niewinnych ofiarach zbrodni totalitaryzmów.

Oczekiwane rezultaty:

  • zwiększenie zainteresowania wśród uczniów lokalną historią.

 

4. Nazwa programu edukacyjnego: „Szkolny Klub Sportowy”
Projekt edukacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adresat: klasy I i II oraz IV- VIII.
Czas realizacji: rok szkolny 2017/18 oraz 2018/19 (do dnia 16 grudnia 2018r.)
Cele programu: umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.

Oczekiwane rezultaty:

  • poprawa sprawności fizycznej uczniów