„Mała książka – wielki człowiek”

IMG_20191106_093712[1]Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez edukację czytelniczą oraz kształtowanie nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat.

Uczniowie klasy I otrzymali wyprawki, które zawierają: „Pierwsze czytanki dla…” oraz publikację „Książką połączeni” dla rodziców. Książka dla dzieci zawiera utwory wybitnych polskich twórców literatury dziecięcej z interesującymi ilustracjami Józefa Wilkonia. Broszura dla rodziców przypomina o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Nowe książki na pewno zachęcą dzieci do samodzielnego czytania.