Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2019/20

11 września 2019r. – zebranie
– klasy I, II, III o godz. 16.00
– klasy V, VIa, VIb, VII i VIII o godz. 17.00

9 października 2019r.- konsultacje
– klasy I, II, III o godz. 16.00
– klasy V, VIa, VIb, VII i VIII o godz. 17.00

6 listopada 2019r. – zebranie
– klasy I, II, III o godz. 16.00
– klasy V, VIa, VIb, VII i VIII o godz. 17.00

11 grudnia 2019r. – konsultacje
– klasy I, II, III o godz. 16.00
– klasy V, VIa, VIb, VII i VIII o godz. 17.00

22 stycznia 2020r. – zebranie
– klasy I, II, III o godz. 16.00
– klasy V, VIa, VIb, VII i VIII o godz. 17.00

11 marca 2020r. – konsultacje
– klasy I, II, III o godz. 16.00
– klasy V, VIa, VIb, VII i VIII o godz. 17.00

8 kwietnia 2020r. – zebranie
– klasy I, II, III o godz. 16.00
– klasy V, VIa, VIb, VII i VIII o godz. 17.00

13 maja 2020r. – konsultacje
– klasy I, II, III o godz. 16.00
– klasy V, VIa, VIb, VII i VIII o godz. 17.00