Terminy klasyfikacji śród i końcoworocznej w roku szkolnym 2018/19

Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2018/19

  • I okres:      3 września 2018 r. – 13 stycznia 2019 r.
  • Informacja o zagrożeniu śródrocznymi niedostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi i śródrocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania - do 7 grudnia 2018 r.
  • Informacja o proponowanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz proponowanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania - do 21 grudnia 2018 r.
  • Konferencja klasyfikacyjna śródroczna – 7 stycznia 2019 r.

Terminy klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2018/19

  • II okres:    28 stycznia 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.
  • Informacja o zagrożeniu rocznymi niedostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych i rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania - do 17 maja 2019r.
  • Informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowaniado 7 czerwca 2019 r.
  • Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna 17 czerwca 2019 r.