Terminy klasyfikacji śród i końcoworocznej w roku szkolnym 2018/19

Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2019/20

  • I okres:      2 września 2019 r. – 24 stycznia 2020 r.
  • Informacja o zagrożeniu śródrocznymi niedostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi i śródrocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania - do 16 grudnia 2019 r.
  • Informacja o proponowanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz proponowanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania - do 9 stycznia 2020 r.
  • Konferencja klasyfikacyjna śródroczna – 16 stycznia 2020 r.

Terminy klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/20

  • II okres:    10 lutego 2020 r. – 26 czerwca 2020 r.
  • Informacja o zagrożeniu rocznymi niedostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych i rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania - do 18 maja 2020r.
  • Informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowaniado 11 czerwca 2020 r.
  • Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna 18 czerwca 2020 r.