Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2018/19

  • 2 listopada 2018r.,

  • 15 kwietnia 2019r.,

  • 16 kwietnia 2019r.,

  • 17 kwietnia 2019r.,

  • 2 maja 2019r.,

  • 17 czerwca 2019r.,

  • 18 czerwca 2019r.,

  • 19 czerwca 2019r.

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.