Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2019/20

  • 2 stycznia 2020r.,

  • 3 stycznia 2020r.,

  • 21 kwietnia 2020r.,

  • 22 kwietnia 2020r.,

  • 23 kwietnia 2020r.,

  • 12 czerwca 2020r.,

  • 24 czerwca 2020r.,

  • 25 czerwca 2020r.

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.