Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2017/18

  • 4 maja 2018r.
  • 18 – 21 czerwca 2018r.

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.