Biblioteka

Warsztaty – biblioteka – 2017/18

 

 

 

 

 

 

klip

Konkursy czytelnicze w Szkole Podstawowej w Malcu w roku szkolnym 2016/17

Cel organizacji szkolnych konkursów czytelniczych – promocja biblioteki szkolnej, propagowanie czytelnictwa, zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i sięganie po wartościową literaturę dziecięcą i młodzieżową.

 

1. Konkurs fotograficzny „Z książką mi do twarzy”

Zasady:

1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących będących uczniami Szkoły Podstawowej w Malcu.

2. Każdy uczestnik może złożyć do 2 prac.

3. Fotografie mogą być czarno-białe lub barwne.

4. Format zdjęć minimum 15×21 cm.

5. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł zdjęcia.

6. Złożone zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą złożenia fotografie przechodzą na własność biblioteki szkolnej.

7. Oceny fotografii dokonają wszyscy uczniowie szkoły poprzez głosowanie tajne. Decyzja uczniów jest ostateczna.

8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie na apelu szkolnym.

9. Złożenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami.

Termin składania prac/zgłoszenia udziału w konkursie:

1. Opisane prace zgodnie z pkt. 5 regulaminu należy składać od 23 listopada do 30 listopada 2016r. w bibliotece szkolnej.

2. W terminie wcześniejszym prace nie będą przyjmowane.

Termin rozstrzygnięcia:

1. Głosowanie uczniów – 6 grudnia 2016r.

2. Nagrodzenie laureatów konkursu – grudzień 2016r.

 

2. Konkurs na plakat reklamujący bibliotekę Szkoły Podstawowej w Malcu.

Zasady:

1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich uczniów Szkoły.

2. Każdy uczeń lub grupa uczniów (lecz nie więcej niż 3 osoby) może złożyć 1 plakat reklamujący bibliotekę

3. Plakat nie może być mniejszego formatu niż A-3.

4. Technika pracy dowolna.

5. Każdy plakat należy czytelnie opisać podając: imię i nazwisko autora i klasę.

6. Złożone plakaty nie będą zwracane. Z chwilą złożenia plakaty przechodzą na własność biblioteki szkolnej.

7. Oceny prezentacji dokonają wszyscy uczniowie szkoły poprzez głosowanie tajne. Decyzja uczniów jest ostateczna.

8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie na apelu szkolnym.

9. Złożenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami.

Termin składania prac/zgłoszenia udziału w konkursie:

1. Plakaty opisane zgodnie z pkt. 5 regulaminu należy składać od 16 stycznia do 20 stycznia 2017r. w bibliotece szkolnej.

2. W terminie wcześniejszym prace nie będą przyjmowane.

Termin rozstrzygnięcia:

1. Głosowanie uczniów – 25 stycznia 2017r.

2. Nagrodzenie laureatów konkursu – luty 2017r.

 

3.Konkurs plastyczny na wykonanie ciekawej zakładki do książki.

Zasady:

1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich uczniów Szkoły.

2. Każdy uczeń wykonuje 1 zakładkę.

3. Przy ocenie pracy będzie brana pod uwagę:
- estetyka pracy,
- pomysłowość.

4. Do zakładki musi być dopięta informacja zawierająca: imię i nazwisko autora pracy oraz klasa.

5. Złożone zakładki nie będą zwracane. Z chwilą złożenia przechodzą na własność biblioteki szkolnej.

6. Oceny prac dokonają wszyscy uczniowie szkoły poprzez głosowanie tajne. Decyzja uczniów jest ostateczna.

7. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie na apelu szkolnym.

8. Złożenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami.

Termin składania prac/zgłoszenia udziału w konkursie:

1. Zakładki opisane zgodnie z pkt. 4 regulaminu należy składać od 27 marca do 31 marca 2017r. w bibliotece szkolnej.

2. W terminie wcześniejszym prace nie będą przyjmowane.

Termin rozstrzygnięcia:

1. Głosowanie uczniów – 4 kwietnia 2017r.

2. Nagrodzenie laureatów konkursu – kwiecień 2017r.

 

4. Konkurs pięknego czytania „Czytam, bo lubię”

Zasady:

1. Konkurs będzie oceniany w dwóch grupach wiekowych:
a) klasy I-III,
b) klasy IV-VI.

2. Zgłoszenie do konkursu polega na poinformowaniu nauczyciela bibliotekarza o chęci udziału w konkursie wraz ze wskazaniem fragmentu czytanego utworu.

3.Każdy uczeń wybiera dowolny fragment testu napisany prozą.

4. Teksy do czytania muszą być wybrane z książek znajdujących się w bibliotece szkolnej.

5. Czas przeznaczony na czytanie teksu od 5 do 10 minut.

6. Podczas czytania oceniana będzie:
- płynność czytania,
- dykcja,
- interpretacja.

7. Oceny czytania dokona komisja składająca się z 2 nauczycieli, 2 uczniów i 2 rodziców.

8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie w dniu przeprowadzenia konkursu.

9. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego warunków.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie:

Zgodnie z pkt. 2 regulaminu od 15maja do19 maja 2017r.

Termin rozstrzygnięcia:

1. Konkurs pięknego czytania – 27 maja 2017r. (podczas Pikniku Rodzinnego).

2. Nagrodzenie laureatów konkursu – maj 2017r.

 

Zachęcamy do udziału w konkursach!