Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

2 maja w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Na obchody tego ważnego wydarzenia zostali zaproszeni: burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar wraz z zastępcą Rafałem Ficoniem, radny gminny Kęty– Karol Wadoń, sołtys sołectwa Malec – Kazimierz Tolarczyk, przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Łyczko i zastępca Beata Słowiak.
Dla podkreślenia rangi tej rocznicy uczniowie klasy IV, VI i VII wraz z panią Lucyną Dżoń przygotowali bardzo ciekawy program artystyczny, który wpisuje się w cykl spotkań „Myśląc Ojczyzna – drogi do niepodległości”. Przypomnieli, że w XVII i XVIII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj, w rzeczywistości rządzili magnaci. Jednak w naszej historii nie brakowało ludzi, dla których ojczyzna stanowiła najwyższą wartość. To dzięki ich staraniom 3 maja 1791r. została uchwalona konstytucja, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej ustawą zasadniczą. Jej uchwalenie oznaczało wielkie zwycięstwo reformatorów nad zwolennikami dotychczasowego porządku. Dowodziło też, że Polacy wkroczyli na drogę przemian oraz że są w stanie samodzielnie uchronić swoje państwo przed upadkiem.
Dzięki scenografii, starannie przygotowanym strojom i doskonałej grze aktorskiej wszyscy mogli poczuć atmosferę tamtych wydarzeń. Z pewnością była to bardzo interesująca lekcja historii nacechowana głębokim patriotyzmem.

info Kęty