22 kwietnia – Dzień Ziemi

IMG_0693Święto Ziemi obchodzone było w tym roku w naszej szkole 25 kwietnia 2017r.
Dzień Ziemi to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń.

Przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek bez przyrody nie! Musimy więc być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.
O godzinie 9:00 chętni uczniowie z klas trzecich i czwartej uczestniczyli w konkursie ekologiczno – przyrodniczym EDI. Odpowiadali oni na 26 pytań dotyczących: zależności roślin i zwierząt w lesie, sadzie, ogrodzie i na łące, zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, właściwego postępowania związanego z ochroną środowiska, znajomości podstawowych gatunków zwierząt i roślin pod ochroną, wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.
Na czwartej lekcji uczniowie z całej szkoły obejrzeli przedstawienie ,,O królewnie Przyrodzie i siedmiu krasnoludkach” przygotowane przez uczniów klasy III b. Przypomniało ono o właściwym zachowaniu się dzieci w lesie, postępowaniu zgodnym z ochroną środowiska: szanowaniu zieleni, ochroną zwierząt i roślin, zachowaniu ciszy.
Przed i po części artystycznej dzieci z wszystkich klas głosowały na trzy najlepiej wykonane plakaty ukazujące ciekawe hasło ekologiczne. Prace zostały wykonane na lekcjach przyrody przez uczniów klas starszych.